آموزش نرم افزار واسط سامانه مودیان هشت

تیم پشتیبانی هشت جهت سهولت کار با نرم افزار، فایل های آموزشی را برای مشتریان محترم آماده و در اختیار شما قرار داده است.

نحوه نصب و راه اندازی نرم افزار

نحوه ورود به نرم افزار و توضیحات کلی نرم افزار

ساختن شناسه یکتای حافظه مالیاتی و اتصال به سامانه مودیان و وارد کردن اطلاعات فروشنده

دریافت شناسه یکتای کالا و خدمت و تعریف کالا در نرم افزار واسط هشت

تعریف طرف حساب (خریدار) و استعلام کداقتصادی